10.01.2019  |  Exhibitions ocsadmin

Mikhail Ladeischikov in the New Gallery (Moscow)

The exhibition ‘Mikhail Ladeischikov. Photography.’ in the New Galley, Izmailovsky Kremlin, Moscow, 10.01-10.02.2019. Curated by Oleg Arnautov, Evgeny Berezner, Vyacheskav Kabanov